Dati exemple de diftongii

Diftongul poate fi: * urcător (ascendent), atunci Când este alcătuit DIN semivocală + vocală: iar-nĂ; broas-că; traiter SOA-re; Pia-trĂ. Se scrie și se pronunță EA, nu IA, la sfârșitul adverbelor sau locuțiinilor disposition (chiar la cele care au variante în – i): asemenea, așijderea, aiurée, de asemenea etc. După consoane, acolo unde în limba Româna literară se pronunță IE, se scrie și se pronunță IE, nu e: MIEI (subst. Diftongul se poate constitui DIN Două sunete alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, Dar Care se pronunţă Într-o silabă. Se scrie EA, nu IA, după ch, GH Când Sitiera forme alternante cu e: blochează-blochez, cheag-încheagă, cheamă-Chem, tinichea-tinichele, gheată-Ghete, gheață-ghețuri, îngheață-îngheța, veghează-veghez (nu chiag, chiamă). Diftongii se scriu și se pronunță în limba Româna IE, nu e, la început de cuvânt sau la începutul unei Silabe Care urmează după o vocală: IED, ieftin, iepure, ieșire, baie, băieți, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, Ploiești, proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie, Treier. După consoane, Când terminațiile – ească,-ează alternează cu – ESC,-EZ, se scrie și pronunță EA, nu IA sau a: întinerească-întineresc, întâlnească-întâlnesc, sfârșească-sfârșesc, agreează-AGREEZ, angajează-angajez, furișează-furișez (nu întineriască, angajiază, angajază). După b, p, m, f, v se scrie și se pronunță IA, nu EA, atunci Când diftongul alternează cu IE: biată-Biet, piatră-Pietre, piardă-pierde, piață-piețe, amiază-AMIEZI, miazănoapte-Miez, dezmiardă-dezmierd, fiare-fier, viață-vieți. Se scrie în limba Româna IO, nu EO, în cuvinte ca: chioșc, ciorchine, ghiol, ghiotură; se scrie și se pronunță EO, nu IO, în cuvintele leorpăi, pleosc.

La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III-a și a IV-a se scrie și se pronunță EA: tăceam, tăceau, puneai, punea, fugeați, fugeau. L`ATENŢIE! Atunci Când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), EI şi II sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respectif: GHI-o-CEI; RO-Chii; TRIFTONGUL este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi Două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. Notă: * după consoanele c`, g, k`, g`nu Sitiera diftongi deoarece în această angle e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane: ceaţă = c`aţă; GEAM = g`am; gheaţă = g`aţă. FormeLe Articulate de nominativ-acuzativ singulier ALE substantivelor și adjectivelor féminin fin în e, precum și ale unor substantif masculin fin tot în e, se scriu și se pronunță cu EA: alee-Aleea, Mare-Marea, tăcere-tăcerea, Ureche-urechea, Veche-vechea, veghe-veghea, Bade-BADEA, Nene-nenea. FormeLe Articulate ALE următoarelor nume de zile se scriu și se pronunță cu EA, nu cu IA: Lunea, marțea, Miercurea, vinerea (nu Lunia, marția, miercuria, Vineria). Se scrie și se pronunță în limba Româna EA la pluralul pronumelor și adjectivelor démonstratif féminin acelea, acestea; de asemenea se scrie EA la singularul pronumelui și adjectivului feminin aceea. Unde ai învăţat că se spune diftongii se scrie, diftongii se scriu. Se scrie IA, nu EA, după ch, GH Când nu Sitiera forme alternante: chiar, ghiaur. Diftongii, triftongii și hiaturile sunt, și EI, tot grupuri de litere. Se scrie în limba Româna OA, nu UA, în cuvintele cu alternanța o-OA și OA-o: cot-Coate, moartă-Mori, poartă-porți; de asemenea, se scriu și se pronunță cu OA, nu cu UA, cuvintele doar (ă) și foarte.

Diftongul este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Face excepției de la această regulă forma feminină a Treia. După vocale, Când sufixele – ială,-Ian alternează cu – ieli,-IENI, se scrie și se pronunță IA, nu EA: cheltuială-cheltuieli, îndoială-îndoieli, vasluian-vasluieni.

Comments are closed

© 2019 Julie Lévesque. All Rights Reserved.
Another site by Webrunner Media